• On our website: 1457 Artists
  • 2800 Albums
  • 32554 Tracks
  • 17407 Users
Artists by alphabet:|

Rotinda

Pêseka Hunermend Rotînda

Huner ji bo min reng û giyana jiyanê ye, lewra jî ji bo ku ez an jî kesên din vê giyanê û rengê xirab nekin, li gor hêz û zanyariya xwe çi ji destê min tê, pêk tînim. Min di sala 1963an de li Gimgimê ji dinê re got merhaba û ketim nava jiyana dijwar û bi aloz. Weke pirrî hunermedan, min jî di zarokatiya xwe de dil da hunerê û ez bawerim ku heya rih di canê min de hebe, wê dilê û mejûye min ji bo hunerê kar bike.

Di nehsaliya xwe de, weke her zarokê Kurdan, ne bi daxwaziya xwe be jî, zimanê Tirkî fêrbûm û bi perwerdekê xurt li du 17 salan min Unîversîte qedand. Lê aliyekê dilê min tim bi jan û sikestî bû. Ji ber ku ez ne li gor xwezayiya eslê xwe, ne li gor nasnama netewa xwe û ne jî bi zimanê gelê xwe dijiyam. Min di gelek xebatên hunerî de cîh girt, lê heya ez neketim nava xebatên NÇM ( Naveda Çanda Mezopotamya) nîvco mabûm. Tim aliyekê min kêm dima. Tekosîna Azadiyê weke her Kurdê giyanekê nû da min jî û min bi vê rihê di nava hunerê de ji xwe re qadekê nû avakir.

Ez di wê baweriyê de me ku, kêmasiyên hunera min hebe jî, min di muzîka Kurdî de xwest ku ez rêçeke nû biafirînim.
Lê textîr û dîtina herî rast ya we guhdêrên ezîz e. Di hunera min de giyana çiyayên asê, hêza gelê Kurd, daxwaz û keda min a bi hurmeta gelê min xemilandî, heye. Min dixwast ku ez muzîka gelê xwe û bingehên muzîka rojava û muzîka pêsketî bigihêjînim hev û sentezek avakim. Ji vê daxwaza min re, Têkosîna Azadiyê bû mînaka herî rast û berbiçav.

Ji xebata ÇAR STÊRK, KEDKAR, SÎSER, NAYGOTIN û heya LI TE GERIYAM lêgerîna min a di nava hunerê de berdewam kir û wê ev lêgerîn bidome jî. Ji xwe huner lêgerîna xwesikbûn û evîna mirovhiyê ye...

Jan ar
Play Jan ar

12 compositions

Play
Rotinda ar (6:11)
16/12/2018 101
Play
Rotinda ase (4:59)
4/9/2013 33
Play
Rotinda aten (5:30)
16/12/2018 24
Play
Rotinda axin (4:58)
16/12/2018 26
Play
Rotinda bicilmisi (4:37)
9/6/2013 21
Play
Rotinda erdal (5:21)
16/12/2018 25
Play
Rotinda ezeri (3:49)
9/6/2013 18
Play
Rotinda jan (5:48)
9/6/2013 26
Play
Rotinda se jinen azad (5:04)
16/12/2018 32
Play
Rotinda strane me (4:29)
2/7/2016 45
Play
Rotinda tu (4:12)
9/6/2013 13
Play
Rotinda zanibu (4:35)
9/6/2013 20
LI TE GERIYAM
Play LI TE GERIYAM

10 compositions

Play
1- Zilfanim (6:44)
7/9/2013
Play
2- Biyayene (3:34)
7/9/2013
Play
3- Carna (4:28)
16/12/2018 1
Play
4- Felek (4:22)
7/9/2013
Play
5- Kuro (4:18)
7/9/2013
Play
6- Li Te Geriyam (6:57)
16/12/2018 1
Play
7- Narînê (4:15)
16/12/2018 2
Play
8- Şehnaz (5:13)
16/12/2018 2
Play
9- Şorbe (5:06)
7/9/2013
Play
10- Tîhe (3:34)
7/9/2013
CAR STERK
Play CAR STERK

12 compositions

Play
1- Baran Dibari (3:00)
7/9/2013
Play
2- Car Sterk (3:25)
7/9/2013
Play
3- DikoLim (2:26)
25/10/2018 1
Play
4 - Dozdara Temme (2:24)
25/10/2018 1
Play
5- Lo DiLo (3:26)
25/10/2018 3
Play
6- Lo Wedat (5:31)
7/9/2013
Play
7- Lori Berxe Min (4:24)
7/9/2013
Play
8- Memyano (4:32)
29/7/2016 1
Play
9- Merxas Hebun (3:34)
7/9/2013
Play
10- Mevano (2:06)
7/9/2013
Play
11- Xeribi Dijware (4:27)
25/10/2018 1
Play
12- Yar Li Cema (4:14)
25/10/2018 1
ÇİYAYE SİSER
Play ÇİYAYE SİSER

11 compositions

Play
1- Çiyaye Siser (4:20)
7/9/2013
Play
2- Dıçım Dıçım (3:43)
7/9/2013
Play
3- Ez Evindara Teme (3:57)
24/12/2016 6
Play
4- Gule Hoynar (3:22)
7/9/2013
Play
5- Hüseynem (4:21)
7/9/2013
Play
6- Leyle (2:40)
7/9/2013
Play
7- Lo Lo Deste Mın (4:03)
25/10/2018 1
Play
8- Lo Şoreşker (3:52)
7/9/2013
Play
9- Mın Duxast Aşiti (5:22)
7/9/2013
Play
10- Potbori (4:06)
7/9/2013
Play
11- Sebra Dılemın (2:46)
24/12/2016 5
KEDKAR
Play KEDKAR

11 compositions

Play
1- Adi Baris (5:07)
16/12/2018 1
Play
2- DeLaL (3:59)
7/9/2013
Play
3- EnstrumentaL (1:23)
16/12/2018 1
Play
4- Ha Cida (2:36)
7/9/2013
Play
5- HaLepce (7:41)
16/12/2018 2
Play
6- Kata Seri (2:53)
7/9/2013
Play
7- Kedkar (4:29)
16/12/2018 1
Play
8- Masiko (2:44)
25/10/2018 2
Play
9- Nave Min Agit'e (5:06)
7/9/2013
Play
10- Zaroken Agiri (3:37)
26/10/2018 1
Play
11- Way Limin Way (3:55)
7/9/2013
LEXIN GERİLLA
Play LEXIN GERİLLA

8 compositions

Play
1- Gerilla (4:13)
10/12/2017 3
Play
2- Hey Hey (2:37)
25/10/2018 5
Play
3- Hoynar (3:14)
10/12/2017 11
Play
4- Lexin Gerilla (3:50)
10/12/2017 7
Play
5- Na Na (3:59)
10/12/2017 3
Play
6- Sram (3:30)
10/12/2017 3
Play
7- Sram1 (6:57)
10/12/2017 5
Play
8- Wave15 (3:59)
10/12/2017 1
NAY GOTIN
Play NAY GOTIN

15 compositions

Play
1- Avaşin (3:48)
7/9/2013
Play
2- Bihişt (4:37)
24/12/2016 4
Play
3- Koçberi (3:32)
16/12/2018 1
Play
4- Meso Dur (2:32)
7/9/2013
Play
5- Qerin (4:10)
16/12/2018 2
Play
6- Vegetin (3:46)
7/9/2013
Play
7- Naygotin (4:00)
16/12/2018 2
Play
8- Zilan (4:49)
7/9/2013
Play
9- Asuri (3:43)
16/12/2018 1
Play
10- Benda Te Me (3:50)
7/9/2013
Play
11- Çarçela (4:42)
16/12/2018 5
Play
12- Gimgime (4:32)
7/9/2013
Play
13- Navdarık (3:54)
16/12/2018 6
Play
14- Tu Were (4:09)
7/9/2013
Play
15- Weqetın (4:03)
7/9/2013
STRANE BIJIARTI
Play STRANE BIJIARTI

12 compositions

Play
1- Agire Pizot (4:15)
9/4/2016 1
Play
2- Buka DiLan (1:45)
24/5/2017 2
Play
3- Dicim Dicim (3:02)
24/5/2017 1
Play
4- Dirok (3:27)
7/9/2013
Play
5 - Dozdara Temme (2:20)
24/5/2017 2
Play
6- Egit (4:36)
7/9/2013
Play
7- Ez Sher Dikim (4:26)
25/10/2018 2
Play
8- GuLe Hoynar (3:24)
7/9/2013
Play
9- Kecke Gunde Me (3:17)
24/5/2017 4
Play
10- Lexin Lexin (4:02)
24/5/2017 2
Play
11- Lo Wedat (4:36)
7/9/2013
Play
12- Siser (4:15)
7/9/2013
Koîro [2016]
Play Koîro [2016]

13 compositions

Play
01. Rotinda - Koîro (4:26)
5/2/2017 2
Play
02. Rotinda - Ji Kerama Xwe (4:15)
16/12/2018 6
Play
03. Rotinda - Roboski (7:23)
17/1/2017 1
Play
04. Rotinda - Kurdim (4:45)
16/12/2018 2
Play
05. Rotinda - Welatê Min (3:14)
17/1/2017 1
Play
06. Rotinda - Selîme Min-Memyanê (4:40)
16/12/2018 2
Play
07. Rotinda - Egit (3:37)
26/4/2018 8
Play
08. Rotinda - Nîvcû (4:11)
16/12/2018 2
Play
09. Rotinda - Newroz (4:08)
17/1/2017 1
Play
10. Rotinda - Şev Nîvêşevê (3:06)
16/12/2018 6
Play
11. Rotinda - Xarpêt (3:12)
17/1/2017 1
Play
12. Rotinda - Ewsel (3:36)
17/1/2017 5
Play
13. Rotinda - Ya Star (4:56)
17/1/2017 5

Comments (0)

write a comment

Введите свое имя и электронный адрес или авторизуйтесь

Написать от: