• на нашем сайте: 1525 исполнителей
  • 2935 альбомов
  • 34101 композиций
  • 17417 пользователей
Исполнители по алфавиту:|

Gulistan Perwer

Gülistan Pervver di sala 1963 an de batiye dine. Ma l bata i Gülistana ji hela bave de ji Midyade hatine Çîyaye Reş. (Karacadağ) i Dayîka Gulîstan Nesîbe Xanim keça Şexe Qerejdaxe Abdullahe Şex Nurullah e.

Malbata Gulîstan di ware hunerî, felsefi û mesnewî û terîqetî de bi nav û denge, Ji ben/e di nava jiyanek hüner? û felsefî de mezin bûye. Bingeha hunermendiya we zor paqij û devlemende. Wekî tete gotin, bi dergûş? ji Şivan re bûye sozdar. Şivan û Gulîstan vvekî yekdilî mezin bûne, soza hezkirine xirab nekirine û berhemek ye we evîna wan, bi nave Serxwebûn Can jî heye.

Gulîstan, pişti bi Şivan re zewicî (1979) û şûn de dest bi kare hunerî kir. Xebat û tevgeren Gulîstan û Şivan tesîr li gelek jin û mer, keç û xorten kurdan kirîye. Di vî warî de jî civvaka kurd re bun du minaken heja û her diçe gele kurd hin bi dileke mezin ji wan hezdike...

Воспроизвести
Gülistan Perwer - Bıhuri (6:36)
19/11/2018 29
Воспроизвести
Gülistan Perwer - Can Can (5:38)
19/11/2018 10
Воспроизвести
Gülistan Perwer - Delale (3:22)
19/11/2018 11
Воспроизвести
Gülistan Perwer - Duri Zore (5:16)
19/11/2018 10
Воспроизвести
Gülistan Perwer - Ez Nexweşim (5:12)
19/11/2018 20
Воспроизвести
Gülistan Perwer - Lawo Deste Min Berde (4:28)
19/11/2018 26
Воспроизвести
Gülistan Perwer - Narine (7:14)
16/12/2018 17
Воспроизвести
Gülistan Perwer - Qumrike (4:17)
19/11/2018 10
Воспроизвести
Gülistan Perwer - Reşo Lavo (6:02)
16/12/2018 13
Воспроизвести
Gülistan Perwer - Sinane Kıriv (5:29)
19/11/2018 13
Воспроизвести
Gülistan Perwer - Zara (7:14)
16/12/2018 13
Воспроизвести
Gülistan Perwer - Bawerke Jı Mın (4:32)
19/11/2018 6
Воспроизвести
Gülistan Perwer - Kaniya Evina (6:19)
16/12/2018 11
BİHUR İNANE
Воспроизвести BİHUR İNANE

8 композиций

Воспроизвести
Gulistan Perwer - Bawerke Ji Min (4:30)
22/6/2018 5
Воспроизвести
Gulistan Perwer - Bihuri (6:32)
14/1/2015 3
Воспроизвести
Gulistan Perwer - Can Can (5:34)
22/6/2018 6
Воспроизвести
Gulistan Perwer - Delale (3:18)
22/6/2018 5
Воспроизвести
Gulistan Perwer - Duri Zore (5:12)
22/6/2018 6
Воспроизвести
Gulistan Perwer - Kaniya Evine (6:15)
22/6/2018 8
Воспроизвести
Gulistan Perwer - Re O Lawo (5:58)
22/6/2018 4
Воспроизвести
Gulistan Perwer - Sinane Kiriv (5:25)
22/6/2018 9
1 Niştiman Perver
Воспроизвести 1 Niştiman Perver

10 композиций

Воспроизвести
01 - Tevde Rabin Em Herin (6:25)
22/6/2018 12
Воспроизвести
04 - Gele Xück u Bira Rabin (6:10)
22/6/2018 15
Воспроизвести
05 - Ka Kurdistana Me Kane (5:47)
22/6/2018 18
Воспроизвести
06 - Dayke Min (5:02)
22/6/2018 12
Воспроизвести
08 - Welat Cuqas Xwes u Rinde (6:21)
24/10/2018 20
Воспроизвести
09 - Ez Welatim Belengazim (8:23)
22/6/2018 9
Воспроизвести
10 - Ihti (3:31)
22/6/2018 11
Воспроизвести
02 - Way Lele Delal (6:12)
22/6/2018 16
Воспроизвести
03 - Tü Xula Mine (5:13)
22/6/2018 11
Воспроизвести
07 - Kurdistane Kurdistan (6:52)
24/10/2018 24
Daye Can
Воспроизвести Daye Can

9 композиций

Воспроизвести
GüListan Perwer - Bejna Te (7:00)
19/11/2018 14
Воспроизвести
GüListan Perwer - Daye Can (4:31)
19/11/2018 10
Воспроизвести
GüListan Perwer - Dindare Te (2:57)
19/11/2018 9
Воспроизвести
GüListan Perwer - Evin (5:08)
19/11/2018 6
Воспроизвести
GüListan Perwer - Fadike (2:34)
19/11/2018 13
Воспроизвести
GüListan Perwer - GeLavej (3:31)
19/11/2018 6
Воспроизвести
GüListan Perwer - Girtiye Azadiye (6:32)
19/11/2018 5
Воспроизвести
GüListan Perwer - GuLa Sor (4:40)
19/11/2018 12
Воспроизвести
GüListan Perwer - XezaLe (3:11)
28/5/2018 12
Воспроизвести
GüListan Perwer - DeLaLe (8:31)
22/6/2018 4
Воспроизвести
GüListan Perwer - Dinya Sherine (7:05)
22/6/2018 7
Воспроизвести
GüListan Perwer - Ey Newroz (8:00)
14/1/2015 3
Воспроизвести
GüListan Perwer - Ez De Herim (6:48)
22/6/2018 4
Воспроизвести
GüListan Perwer - Kurdistana Rengin (5:04)
22/6/2018 9
Воспроизвести
GüListan Perwer - Le Daye (9:02)
22/6/2018 6
Воспроизвести
GüListan Perwer - ELiser (5:02)
22/6/2018 3
Воспроизвести
GüListan Perwer - Seyrane (8:52)
22/6/2018 8
Küro Dino
Воспроизвести Küro Dino

5 композиций

Воспроизвести
GüListan Perwer - GüLa Gündeme (4:56)
22/6/2018 13
Воспроизвести
GüListan Perwer - Hoy Nare (4:11)
14/1/2015 3
Воспроизвести
GüListan Perwer - Küro Dino (5:40)
28/5/2018 9
Воспроизвести
GüListan Perwer - Zara (7:14)
22/6/2018 6
Воспроизвести
GüListan Perwer - Lawo Destemin Berde (4:28)
22/6/2018 7
Kurdistan Baxce GuLan
Воспроизвести Kurdistan Baxce GuLan

7 композиций

Воспроизвести
GüListan Perwer - Baxce GuLan (6:26)
22/6/2018 5
Воспроизвести
GüListan Perwer - DeLaL (5:44)
29/3/2015 4
Воспроизвести
GüListan Perwer - Ez WeLatim (4:54)
14/1/2015 1
Воспроизвести
GüListan Perwer - GeLLi Xuska Werin (4:16)
23/11/2012
Воспроизвести
GüListan Perwer - Kece (5:59)
14/1/2015 1
Воспроизвести
GüListan Perwer - KuLem Grani (4:53)
23/11/2012
Воспроизвести
GüListan Perwer - Soresker (5:58)
22/6/2018 3
Sinane Kriv
Воспроизвести Sinane Kriv

8 композиций

Воспроизвести
GüListan Perwer - Bawerke Ji Min (4:31)
23/6/2013 1
Воспроизвести
GüListan Perwer - Bihuri (6:27)
22/6/2018 5
Воспроизвести
GüListan Perwer - Can Can (5:32)
14/1/2015 2
Воспроизвести
GüListan Perwer - DeLaLe (3:17)
25/9/2017 2
Воспроизвести
GüListan Perwer - Duri Zore (5:15)
14/1/2015 3
Воспроизвести
GüListan Perwer - Kaniya Evine (6:18)
27/6/2016 6
Воспроизвести
GüListan Perwer - Resho Lawo (6:02)
22/6/2018 2
Воспроизвести
GüListan Perwer - Sinane Kriv (5:28)
22/6/2018 2

Комментарии (0)

Написать комментарий

Введите свое имя и электронный адрес или авторизуйтесь

Написать от: