• 0
  • 0
  • 0
  • 0
Ezdixan.com Weşandin 10 meh pêşî li Ezdixan, di albumê de: 2012 - Stranen Kurden Anatolya Navin

11 - OSMAN YILMAZ - LI SER KANI.mp3

2012 - Stranen Kurden Anatolya Navin

1

: / :