• On our website: 1632 Artists
  • 3159 Albums
  • 36639 Tracks
  • 17496 Users
Artists by alphabet:|

Carolyn Parr

Play
01. Ey Hemü Miletno ( Ey Bütün Uluslar ) (3:46)
18/7/2017 7
Play
02. Ji Ber Ku Xwede Me Re Ye ( Çünkü Rab Bizimledir ) (3:36)
8/1/2015 2
Play
03. Çi Xweş E ( Sana Şükretmek ) (2:40)
31/7/2018 4
Play
04. Xwedaye Min Tu Yi ( Rab'bim Sensin ) (3:11)
8/1/2015 3
Play
05. Ey Perişan Canım (3:10)
8/1/2015 2
Play
06. Sana Şükretmek (3:55)
8/1/2015 2
Play
07. Deste Te Ye Rast Min Digire (5:43)
8/1/2015 2
Play
08. Hemu Padişahen Erde ( Ey Yeryüzü Kralların Tümü ) (3:47)
8/1/2015 4
Play
09. Xwede Ji Ali Min E ( Rab Yardımcımızdır ) (2:37)
8/1/2015 2

Comments (0)

write a comment

Введите свое имя и электронный адрес или авторизуйтесь

Написать от: