• On our website: 1640 Artists
  • 3177 Albums
  • 36901 Tracks
  • 17503 Users
Artists by alphabet:|

Tara Mamedova

Dere sore (2011)
Play Dere sore (2011)

13 compositions

Play
001 Dere sore (3:48)
19/3/2020 188
Play
Tara Mamedova Brindarim (5:25)
19/3/2020 140
Play
Tara Mamedova Ay Dilbere (4:57)
19/3/2020 78
Play
Tara Mamedova Cane min (5:38)
28/10/2014 45
Play
Tara Mamedova ha weylo (3:14)
19/3/2020 51
Play
Tara Mamedova Le Le rihe (10:33)
19/3/2020 64
Play
Tara Mamedova lo berde (3:51)
13/6/2020 64
Play
Tara Mamedova Min Bihisti (7:11)
19/3/2020 43
Play
Tara Mamedova sikraye (4:18)
19/3/2020 41
Play
Tara MAMEDOVA Tara JAFF Birindar im (5:08)
19/3/2020 47
Play
Tara Mamedova Tara Jaff Iro (4:45)
19/3/2020 33
Play
Tara Mamedova Tara Jaff Min ew Nedit (4:26)
19/3/2020 28
Play
Tara Mamedova Ya Spasil u Yasanya (5:12)
19/3/2020 25
Ax (2014)
Play Ax (2014)

10 compositions

Play
01. Bese (3:49)
19/3/2020 8
Play
02. Ax (4:36)
19/3/2020 8
Play
03. To Kê Çina (3:48)
19/3/2020 9
Play
04. Wesêtim (5:57)
19/3/2020 7
Play
05. Esmera Farê (3:13)
19/3/2020 7
Play
06. Perîşan (5:23)
19/3/2020 7
Play
07. Cano (3:14)
19/3/2020 7
Play
08. Lo Lawo (5:17)
19/3/2020 7
Play
09. Derya (5:35)
19/3/2020 9
Play
10. Çiroka Çûk û Gulê (7:03)
19/3/2020 8
Play
Tara Mamedova - Jinên Şengalê (5:11)
19/3/2020 7
Play
1. Yek do sê (Live) (3:20)
6/5/2020 19
Play
2. Porê Dayîka Min (Live) (4:57)
6/5/2020 29
Play
3. Kilyana (Live) (4:30)
6/5/2020 21
Play
4. Ay Dil (Live) (3:45)
6/5/2020 28
Play
7. Vengê Yêno (Live) (3:15)
6/5/2020 21
Play
5. Kalina (Live) (4:37)
7/4/2020 26
Play
6. Min Bêrîya Te Kirîye (Live) (2:45)
6/5/2020 21

Comments (0)

write a comment

Введите свое имя и электронный адрес или авторизуйтесь

Написать от: