• On our website: 1640 Artists
  • 3177 Albums
  • 36901 Tracks
  • 17511 Users
Artists by alphabet:|

2019 - Zafer Zîlanî - Hingivî

Hingivî  2019
Play Hingivî 2019

11 compositions

Play
01. Hingivî (3:58)
29/6/2019 8
Play
02. Gelî Gundî Cîran (4:43)
13/8/2019 9
Play
03. Îşev (3:53)
29/6/2019 8
Play
04. Kuda Derî (4:54)
29/6/2019 8
Play
05. Zembîlfroş (5:06)
10/7/2019 13
Play
06. Bavê Fexriya (5:02)
29/6/2019 8
Play
07. Çi Evînek (4:11)
29/6/2019 8
Play
08. Ew Porê Te (4:58)
29/6/2019 8
Play
09. Gulîzar Gulîzar (4:06)
29/6/2019 8
Play
10. Bukê Ciwanê (3:40)
10/7/2019 15
Play
11. Tuyî (3:22)
10/7/2019 13

Comments (0)

write a comment

Введите свое имя и электронный адрес или авторизуйтесь

Написать от: