• на нашем сайте: 1635 исполнителей
  • 3172 альбомов
  • 36802 композиций
  • 17503 пользователей
Исполнители по алфавиту:|

Beser Sahin

Beser Şahın di sala 25.03.1969'an de, li günde Şaxko (Kuru Köprü) di nava malbateke nîv halxweş de hatiye dine. Şaxko gündeki xweş ye bajarke Zarayâ ye ku li ser bajare Sewaze ye.
Ew ji herema Qocgirî ye, ku di dîroka siyasîya Kurdistane de xwedî cih û rûmeteke bilind e.

Di nava deh zaroken mala de (penc xwişk û penc bira) Beser keça herî bicûk a rnale ye. Di nava Kürden Elewî û heremen jiyana wan de, hüner li gör zagonen oîî û civakî cihekî biqîmet û bilind digire ber xwe. Jin û mer, di helkevten (minasibeten) olî, civakî û siyasî de bi hev re dixebitin û di tu waran de cudatî di navbera wan de naye dîtin.

Ji bona we jî li herema Qoçgirî, Dersim, Bîngoî û heremen din nave gelek jinen şoreşger jî di dîroka siyasî ya Kurdistane de te dîtin.

Beser heya temene 12 şaliye û bi dawîanîna xwendina xwe ya destpeke, li günde Şaxko ye. Pist re ji bo dewama xwendina xwe ya navîn diçe Stenbole. Ramanen Kurdperwerî yen Husene bave Beşe, bandoreke mezin îi ser bîr û ramanen we jî dike. Ji ber ku Husen Şahın, di ware naskirina pirsgireka Kurdî û zordariyen sîstema Kemalîzme de, mirovekî gihiştîbû û li ser dîroka siyasî ya Kurdistane jî gelek pirtûk xwendibûn. Bîr û ramanen Kurdayetiye mîna mîraseke bandora xwe li ser meiye zaroken male jî dihişt.

Beser di nava malbat û atmosfereke wiha ya civakî de hatiye perwerdekirin.
Stran û hüner, li nav Kürden Elewî kevneşopeke dîrokî ye. Beşe he zarokeke 4-5 salî bu ye ku awaza denge bilûra Egîde Cimo, stran û denge Karapete Xaço, Aram Dîkran, Şeroye Biro û hunermenden din yen Radyoya Erîwane hisen we yen hunerî geş dike. Ji ber we hinde, di nav malbate de her kes zû pe hesiya ku paşerojeke geş li peşberî hunera we heye. Her çend hemû xwişk û birayen Beserâ dengxweş in jî, le tevan di hemû waran de hevkariya we kirin ku di hunera xwe de pengaven peşdeçûne ber bi peş ve biaveje.

Ti sala 199I'an û pe de ku agire şoreşa bakure Kurdistane geştir bu, Beşere jî behtir doza gele xwe nas kir û li rex kare hüneri, xebaten xwe yen siyasî jî meşandin. Ji bo çekirin û bi destxistina nasnameya neteweyeke ku hemû dewlemendiyen wan ten îniarkirin, hunermenden Kurd neçar in ku li rex kare xwe ye sereke (yane xebaten hunerî), xebaten siyasî jî pek bînin.

Di ve der hare de Beser Şahîn dibeje:
"Di nav me Kurdan de dewlemendiyeke hunerî-çandî heye ku gelek salan bexwedî bûye, je re derfet çenebûye ku xwe geş û nü bike. Ji bo we jî gelek xebaten nîvco mane ku li benda kar û xebata me ne. Mîna Kurdeke û jineke xwedî helwest û wîjdan, teheraûla min re neda ku li mala xwe rûnem û karekî ji bo ve doza nekim."

Zedetir ji 30 salan e ku gelek hunermenden Kurd bi kedeke bedawî li hüner û çanda xwe xwedî derketine. Ew hem diafirînin û hem jî bingeheke dewlemend ji ve mirasa çend hezar salî re çedikin. Wan bi stran û hunera xwe nasnameya. gele Kurd ji mirine rizgar kirin. Dîrok, ziman û axa Kurdistane se nişanen hebûn û mayîna me Kurdan iıı di nava neteweyen cîhane de.

Hunermenden Kurd, ziman û hunera me parastîn ü serhildanen siyasî û xwîna şehîden doza neteweyî jî nave erdnîgariya me (Kurdistan) ji mirine rizgar kirin. Ev karekî wisa meziri û pîroz bu ku hem ji aliye karbidesten sîstema Kemalîzmâ û Panîranîsme ve peşberî je nehat girtin û hem jî siyaseta Beasiyen cinayetkar di ve oer bare de bi ser neket.

Beser Şahîn, bi geîek hevalen xwe re di bin mercen giran de ji sala 1989'an heya sala 1991'an dest bi xebatek berfireh kirin ku " Navehda Çanda Mezopotarniyaye" li bajare Stenbole damezrînin. Bi damezrandina NÇM'e re karibûn ku di demeke kin de di nava dile Tirkiyeye de bi sedan ciwanen xwedî şiyanen cur bi cur, hunermend, helbestvan û nivîskaran li dora hev bicivînin û germiyeke mezin di nava Kürden koçber en li metropolen Tirkiyeye biafirmin. Berî wâ Beser, di nava du koman (Koma Serhildan û Koma Çiya) de bu ku te de hem xebaten muzîke û hem jî xebaten folklore peşkeş dikirin.

Zivisîana sala 1992'an Beser ji bo beşdariya festîvaleke çandî-hunerî hate Almanyaye, le ji ber ku dewleta Tirkiyeye hiryara girtina we derxistibû, edî nekarî vegere Tirkiyeye. Ji we sale heya niha ew îi Almanyaye dijî.

Di qada Ewropaye de jî ew kare xwe ye hunerî-siyasî dimeşîne. Beser her tim dixwaze bi awayekî profesyonel xebata xwe ya hunerî bide meşandin.
Heviya temenekî direj ji bo Beşere û bihîstina berhemen xweştir bi denge we ye xweş, xweziyen me ne.
KAKŞAR OREMAR

Seyristan  2010
Воспроизвести Seyristan 2010

12 композиций

Воспроизвести
01-Xızır (4:22)
22/2/2017
Воспроизвести
02-Tu Ne Royi (3:55)
24/5/2017 1
Воспроизвести
03-Pepug (4:13)
22/2/2017
Воспроизвести
04-Doman Hesneno (3:50)
22/2/2017
Воспроизвести
05-Lorin (4:03)
22/2/2017
Воспроизвести
06-Amene Dina (4:13)
22/2/2017
Воспроизвести
07-Sewliye (4:02)
24/5/2017 1
Воспроизвести
08-Xerib (6:34)
26/8/2017 1
Воспроизвести
09-Delale Mı (4:38)
26/8/2017 1
Воспроизвести
10-Seyristan (3:42)
26/8/2017 1
Воспроизвести
11-Çavbelek (4:47)
26/8/2017 1
Воспроизвести
12-Toraq (7:33)
22/2/2017
 Berivane (2014)
Воспроизвести Berivane (2014)

11 композиций

Воспроизвести
01. Bingol Şewiti (4:40)
25/3/2019 3
Воспроизвести
02. Lori Lori (4:00)
22/2/2017
Воспроизвести
03. Memede Mi Biraye Mi (3:49)
24/5/2017 1
Воспроизвести
04. Zozan Zozan (4:03)
22/2/2017
Воспроизвести
05. Çay Berbena (6:03)
22/2/2017
Воспроизвести
06. Kaniya Welat (3:02)
24/5/2017 1
Воспроизвести
07. Berivane (4:06)
14/2/2019 1
Воспроизвести
08. Nerme Nerme (2:47)
22/2/2017
Воспроизвести
09. Ezo Sono Kata Şeri (5:52)
22/2/2017
Воспроизвести
10. Meyroke (3:46)
14/2/2019 1
Воспроизвести
11. Werxan Werxan (2:52)
22/2/2017
Roj 2004
Воспроизвести Roj 2004

11 композиций

Воспроизвести
01. Mordemiye (4:19)
22/2/2017
Воспроизвести
02. Mem ü Zin (5:16)
22/2/2017
Воспроизвести
03. Roj (5:04)
22/2/2017
Воспроизвести
04. Em ü Dem (9:00)
24/5/2017 1
Воспроизвести
05. Tewran (4:52)
22/2/2017
Воспроизвести
06. Jiyane (5:28)
22/2/2017
Воспроизвести
07. Mamani (6:07)
24/5/2017 1
Воспроизвести
08. Halbiko (3:45)
22/2/2017
Воспроизвести
09. Horo Vel (5:19)
22/2/2017
Воспроизвести
10. Haye (4:38)
22/2/2017
Воспроизвести
11. Deste Mi (4:37)
30/3/2017 1
Mara CD 1   2019
Воспроизвести Mara CD 1 2019

7 композиций

Воспроизвести
1. Dîna (5:54)
9/4/2019 8
Воспроизвести
2. Bejnê (5:19)
9/4/2019 8
Воспроизвести
3. Comerdiye (5:53)
9/4/2019 8
Воспроизвести
4. Mezopotamya (6:10)
9/4/2019 8
Воспроизвести
5. Nermê (4:52)
9/4/2019 8
Воспроизвести
6. Zeynê (5:43)
9/4/2019 8
Воспроизвести
7. Asme (5:06)
9/4/2019 8
Mara CD 2 2019
Воспроизвести Mara CD 2 2019

7 композиций

Воспроизвести
1. Dem (7:13)
9/4/2019 8
Воспроизвести
2. Melemî (4:41)
9/4/2019 8
Воспроизвести
3. Golagoynî (6:33)
9/4/2019 8
Воспроизвести
4. Rozerîn (6:17)
9/4/2019 8
Воспроизвести
5. Bilbill (5:24)
9/4/2019 8
Воспроизвести
6. Pukelekê (5:14)
9/4/2019 8
Воспроизвести
7. Dîrok (8:52)
9/4/2019 8
Nurheq  2020
Воспроизвести Nurheq 2020

14 композиций

Воспроизвести
01. Nurheq (5:11)
12/1/2020 20
Воспроизвести
02. Wirze (7:15)
12/1/2020 20
Воспроизвести
03. Newroz (2:48)
12/1/2020 20
Воспроизвести
04. Textor (5:13)
12/1/2020 20
Воспроизвести
05. Şime (3:24)
12/1/2020 20
Воспроизвести
06. Weşya Mina (4:00)
12/1/2020 20
Воспроизвести
07. Rojbaş (2:49)
12/1/2020 20
Воспроизвести
08. Xidire Mi (7:00)
12/1/2020 20
Воспроизвести
09. Keç U Xorten Kurdistan (4:24)
12/1/2020 21
Воспроизвести
10. Eli Ihsan (3:43)
12/1/2020 20
Воспроизвести
11. Lice (5:15)
12/1/2020 20
Воспроизвести
12. Berivan Min (3:11)
12/1/2020 20
Воспроизвести
13. Daye (3:54)
12/1/2020 20
Воспроизвести
14. Leylo (4:06)
12/1/2020 21

Комментарии (0)

Написать комментарий

Введите свое имя и электронный адрес или авторизуйтесь

Написать от: