• на нашем сайте: 1625 исполнителей
  • 3150 альбомов
  • 36526 композиций
  • 17488 пользователей
Исполнители по алфавиту:|

Natalia

Hozan Natalya 27.06.1976 li Ermenistane li gunde Schirazlu hatiye dunyaye. Bi esle xwe Natalya kurda Bakure Kurdistane ye, bi sedan salane kal u bave we ji welate xwe dur ketine, le bele hesreta welateki azad u serbxwe di dile wan de heye u herdem ji we bimine.

Di sala 1983 -an Natalya xwendna xwe ya dibistane despedike li ermenistane li bajare Abovyan.

Di sala 1989- an malbata Natalya kocberi Ukraina dibin u li we dere ji Natalya bi serkeftin di sala 1993 -an xwendna xwe ya navin xelaz dike. Ruhe huneri, ku Natalya bi salan dernedixist hole, cara yekemin di sala 1995- an li Newroze de reca huner ji Natalya re bu wek armanc. Heskirinea huner cikas dicu mezintir dibu u bi awayi ji tekst u awazen Natalya be zehmet dihatin afirandin.

Di sala 1996- an Natalya xwendna xwe ya Hikuk despedike her cikas ev herdu xwestakana  Ji hev dur ji bun le bele ji bo Natalya herdu ji bun wek armanc.
Di salen xwendevanya xwe Natalya huner ji bona we bibu wek karek ji alye nasandina cand u kultura kurda gelen biyani re. Di gelek Festivalen u konzerten Sovyeta bere  stranen geleri u nujen ji alye Natalya ve dihate peskes kirin.

Di sala 2001 -an xwendna xwe ya Hikuk xelas dike  u pisti we bere xwe dide Europa ji ber pesxistina hunere xwe u di xismeta gele xwe da di reya huneri bimese.

Di sala 2002- an bi reya Pesbirka musike ya Televiziona kurdi Medya tv di besa nujen de ci ye yekemin digre u bi awayi ji xelata CD distine. Bi derketna CD ya yekemin „Xeyal“
Natalya dikeve nava dile gelek guhdarvana.
Jiyana xwe Natalya li Almanya derbas dike u li we dere ji hunera xwe u xwendna xwe ya nu Sozial-pedagog bihevre dimesine. Hazirye xwe ji bo Klipeki ji CD ya „Xeyal“ dike, ku ye zutirki ye derkeve.

Natalia
Воспроизвести Natalia

14 композиций

Воспроизвести
Azadi (6:22)
31/5/2016 2
Воспроизвести
Behra wane (2:05)
28/7/2014 1
Воспроизвести
Ciya bilindin (3:25)
1/8/2014 3
Воспроизвести
Diyar yar (4:31)
28/7/2014 1
Воспроизвести
Dunya (4:25)
18/4/2016 2
Воспроизвести
Ez berfim (2:31)
18/4/2016 2
Воспроизвести
Helina bul bul (4:27)
28/7/2014 1
Воспроизвести
Ser banika (3:32)
18/4/2016 2
Воспроизвести
hozan Natalya behra wane (1:57)
28/7/2014 1
Воспроизвести
hozan Natalya ez gulim tu gulchini (5:33)
27/11/2015 2
Воспроизвести
hozan Natalya helina bul-bul (4:24)
28/7/2014 1
Воспроизвести
hozan Natalya welate xeribiye (3:39)
28/7/2014 1
Воспроизвести
hozan Natalya.axa bave cemile (4:20)
18/4/2016 2
Воспроизвести
hozan Natalya Lo Sivano (4:43)
28/7/2014 1

Комментарии (0)

Написать комментарий

Введите свое имя и электронный адрес или авторизуйтесь

Написать от: