Ji me re binivîsin

Ka em alîkariya we bikin.

: / :